Voor organisaties

Teambuilding  ‘Ark van Noach’ voor mensen tussen 7 en 77 jaar.

Werkvorm:  'Going outside to find a treaure inside.'

 • We bouwen samen in de buitenlucht een duurzame ‘Ark van Noach' omdat iedereen kan spelen.
 •  Alle deelnemers zetten hun dromen en talenten in omdat alles wat je aandacht geeft groeit.
 • De opdracht is aangepast aan de conditie van de deelnemers.                                                                                                       
 • Cocreatie is letterlijk aan de orde. Elke participant is van belang omdat iedereen invloed heeft op het volledige proces.                                            
 • Soft skills worden ingezet om het collectief doel te verbinden met de verlangens en wensen van elk individu.
 •  We kiezen wat past binnen onze leef(werk)omgeving en idealen in het ‘nu’ omdat we in een volatiele wereld leven.
 Doel:  'Aim for the sky to find a butterfly.'

Beleving is de weg naar inleving.

Stel je eens voor hoe we ons onder de blote hemel op ‘common ground' amuseren, kwaliteiten inzetten, leren van elkaar en skills verwerven terwijl we de opdracht uitvoeren om met tonnen veerkracht en enthousiasme terug naar 'binnen' te keren.                                                   

Onderweg verwerven we op natuurlijke wijze praktische kennis over problem solving, duurzaamheid, groepsdynamiek, efficiëntie,  overleg en werkbare modellen die we ook kunnen gebruiken in het dagelijkse leven.                                                       

 

 

Programma:  What ’s up je boteram?

Verloop van de workshop

 • Kennismaking
 • IJsbreker
 • Terreincheck
 • Opdracht uitvoeren
 • Complimentenronde
 • Afscheid


Omcirkel  als voorbereiding hieronder alvast alle beschikbare talenten die jullie al in huis hebben:

Speciaal, vol energie, behulpzaam, snel, luid, gevoelig, klein, grappig, speels, lang, stil, uniek, vrolijk, lief, natuurlijk, kan hoog springen of ver reiken, poëtisch, creatief, stoer, slim, traag, fantastisch, lenig, artistiek, beleefd, muzikaal, geestig, verbaal, zweefvlieger, sportief, elegant, rustig, keukenwonder, plaagstok, knutselfreak, dierenvriend, kent veel Engelse woorden, kan mooie liedjes fluiten, eet graag koeken, bouwt unieke zandkastelen...enz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 

    Een haalbare kaart trekken om te zien wat werkt binnen de organisatie is onze kwaliteit.